IELTS Writing Task 1 Charts: Cách chọn và tóm tắt ý chính

Trong bài IELTS Writing Task 1, bạn được yêu cầu:

 • viết một bản tóm tắt thông tin từ một hoặc nhiều đồ thị, bảng hoặc sơ đồ.
 • so sánh thông tin và viết tổng quan.
 • viết ít nhất 150 từ trong khoảng 20 phút.

Cấu trúc của một bài viết IELTS Writing Task 1

 • Phần 1: Introduction (Mở bài): viết lại yêu cầu đề bài bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms) hoặc diễn giải (paraphrase).
 • Phần 2: Body paragraphs (Thân bài): mô tả biểu đồ bằng cách lựa chọn (selecting) và tóm tắt thông tin (summarizing), nhóm các thông tin (grouping) thành đoạn văn.
 • Phần 3: Conclusion/Overview (Tóm tắt/Tổng quan): Nêu đặc điểm nổi bật hoặc những xu hướng chung nhất của biểu đồ. (Phần 3 có thể viết cuối bài hoặc biết ngay sau phần Mở bài)

Writing an Introduction to the IELTS Writing Task 1

Viết mở bài cho bài luận IELTS Writing task 1.

Hãy xem một đề bài mẫu dưới đây:

The graph below shows the number of university graduates in Canada from 1992 to 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. University graduates, Canada, 1992–2007

ielts-writing-task-1
Đề bài IELTS Writing Task 1, sách Complete 6.5-7.5, Unit 1

Sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms) hoặc diễn giải (paraphrase) để viết lại đề bài sau:

 • The graph below shows the number of university graduates in Canada from 1992 to 2007.
 • shows ~ gives information about
 • the number of university graduates ~ male and female students graduated from universities
 • Canada ~ Canadian universities
 • from 1992 to 2007 ~ between 1992 and 2007

The graph gives information about how many male and female students graduated from Canadian universities between 1992 and 2007.

Selecting and summarising main features

Lựa chọn và tóm tắt ý chính

Học sinh nên tóm tắt thông tin trong biểu đồ được cho. Tuy nhiên không được đưa ra lý giải hoặc lý do cho các thông tin này, hoặc đưa ra bất kỳ thông tin nào khác không được nêu trong biểu đồ.

Để đạt được band điểm cao cho bài IELTS Writing task 1, học sinh nên tóm tắt các đặc điểm chính của biểu đồ. Sau đó đề cập tới các số liệu cụ thể để làm rõ cho ý chính vừa tóm tắt

Làm sao để chọn ra các ý chính, phân biệt các ý chính và các ý đưa số liệu cụ thể như thế nào? Hãy làm bài tập sau, chọn các ý chính mô tả đặc điểm và xu hướng chung của biểu đồ trong các ý dưới đây:

 1. The number of graduates fell between 1996 and 1998.
 2. The overall rise in numbers was not always steady.
 3. Just under 75,000 male students graduated in 1992.
 4. More women than men graduated between 1992 and 2007.
 5. In 2007, there were nearly 150,000 female graduates.
 6. The gap between the number of male and female graduates widened over the period.
 7. The trends for male and female graduates were similar.

Trong bài tập này, các ý chính là: (gọi là ý GENERAL)

 • 2: overall rise in numbers: tóm tắt số liệu trong toàn giai đoạn
 • 4: between 1992 and 2007: tóm tắt số nữ sinh so với nam sinh toàn bộ thời gian của biểu đồ
 • 6: over the period: tóm tắt chênh lệch số lượng trong toàn thời gian của biểu đồ
 • 7: The trends: tóm tắt xu hướng chung của biểu đồ

Các ý nêu số liệu cụ thể: (SPECIFIC + DETAIL)

 • 1: between 1996 and 1998: tóm tắt số lượng trong phạm vi thời gian nhất định, không phải trong toàn bộ thời gian biểu đồ (gọi là ý SPECIFIC)
 • 3: 75,000 male in 1992: đưa ra số liệu tại 1 thời điểm cụ thể (gọi là ý DETAIL)
 • 5: 150,000 female in 2007: đưa ra số liệu tại 1 thời điểm cụ thể (gọi là ý DETAIL)

Như vậy chúng ta đã phân biệt được đâu là ý chính, đâu là ý cụ thể chi tiết. Ý chính là ý tóm tắt dữ liệu:

 • đặc điểm trong toàn thời gian của biểu đồ
 • xu hướng chung của biểu đồ

Grouping information in paragraphs

Nhóm thông tin thành đoạn văn. Đoạn thân bài có bố cục chung như sau:

 • GENERAL: ý chính tóm tắt đặc điểm hoặc xu hưởng trong toàn bộ thời gian biểu đồ
 • SPECIFIC: ý cụ thể nêu đặc điểm trong 1 khoảng thời gian ngắn hơn, hoặc mô tả mức độ cụ thể trong một giai đoạn của xu hướng chung
 • DETAIL: số liệu cụ thể tại một thời điểm, so sánh đối chiếu với các số liệu liên quan.

Lưu ý: Một đoạn thân bài có thể trình bày 1-2 ý GENERAL. Đoạn Conclusion/Overview (Tóm tắt/Tổng quan) trình bày lại 1-2 ý GENERAL nổi bật nhất của biểu đồ.

Phân tích 2 đoạn thân bài và đoạn kết bài dưới đây. Chỉ ra các ý GENERAL, SPECIFIC và DETAIL

Graduate numbers rose during the 15 years and reached their highest levels in 2007, but there were always more female than male graduates. In 1992, the difference was less marked, with just over 10,000 males and about 100,000 females. However, by 2007 there had been more significant growth in female numbers. That year, they rose to 147,000, compared to just 95,000 males. Thus the gap between the number of male and female graduates had widened. A more detailed look at the graph reveals that the overall growth in numbers was not always steady. Between 1992 and 1995, there was a slight increase. That was followed by a period of about five years, when numbers fell, then flattened out at just over 70,000 for men and 100,000 for women. After 2000, however, graduate numbers saw their strongest growth rate, and this was well above the increases that had been seen in the early 1990s.

Clearly, there were similar trends for male and female graduates over this period, but the number of women graduating increased at a higher rate than the number of men.

 • Câu in đậm: GENERAL
 • Câu in nghiêng: SPECIFIC
 • Câu gạch chân: DETAIL

Lưu ý: tránh việc chỉ chú trọng đưa ra số liệu (DETAIL), việc này làm bài viết không có bố cục chặt chẽ, dẫn tới bài viết chỉ đơn thuần liệt kê số liệu.

Các lời khuyên để viết tốt IELTS Writing Task 1

 • Trước khi viết cần tóm tắt ý chính, tìm các chi tiết quan trọng trong biểu đồ.
 • Quyết định nhóm thông tin thành các đoạn văn, lưu ý rằng có nhiều cách khác nhau để thực hiện việc này, nhưng phải đảm bảo cấu trúc chung là GENERAL – SPECIFIC – DETAIL.
 • Luôn có đoạn mở bài giới thiệu ngắn cho biết biểu đồ này thể hiện điều gì. (Có thể chỉ cần viết một câu.]
 • Luôn support cho ý GENERAL bằng các ý SPECIFIC và DETAIL.
 • Luôn có phần Conclusion/Overview (Tóm tắt/Tổng quan) viết ở cuối bài hoặc viết ngay sau mở bài. Trình bày lại 1-2 ý GENERAL nổi bật nhất của biểu đồ.

Việc lựa chọn và tóm tắt ý chính cho bài viết biểu đồ IELTS Writing task 1 là một kỹ năng quan trọng. Để đạt được kết quả tốt, bạn cần phải có kiến thức và kỹ năng cần thiết. Hi vọng những gợi ý và kinh nghiệm trong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng. Hãy thực hành nhiều và thường xuyên để trau dồi khả năng của mình và đạt được điểm số cao trong bài thi IELTS Writing task 1.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận