IELTS Writing Task 2 forecast: tài liệu in – tài liệu điện tử

Đề dự đoán IELTS Writing Task 2 cho quý 2, năm 2023: More and more people are using computers and electric devices to access information, therefore there is no need for printed books, magazines and newspapers. To what extent do you agree or disagree? (Technology)

Cách làm IELTS Writing Task 2 dạng bài đánh giá quan điểm:

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Writing Task 2:  về chủ đề sách điện tử và sách giấy. Đề dự đoán cho quý hai, năm 2023.

Câu hỏi đề bài: ngày càng nhiều người sử dụng máy tính và thiết bị điện tử để truy cập thông tin, vì vậy không còn cần tới sách, tạp chí và báo in nữa. Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm này.

Các bước giải đề chi tiết như sau.
Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. 

Đối với bài này, chủ đề là việc không còn cần sách, báo và tạp chí in nữa vì ngày càng nhiều người truy cập thông tin qua các thiết bị điện tử và máy tính.

Câu hỏi cụ thể là bạn đồng ý hay phản đối, như vậy khi viết bài bạn hãy trả lời thẳng là tôi đồng ý, hoặc tôi phản đối quan điểm này. 

Về đối tượng của bài: bài yêu cầu chúng ta viết về việc truy cập thông tin nói chung qua các thiết bị điện tử và máy tính, cũng như viết về các thể loại tài liệu in như sách, báo, tạp chí. Do vậy, nếu khi phân tích chúng ta lạm dụng thuật ngữ e-book (sách điện tử) thì rất dễ bị thu hẹp quá mức đối tượng của để bài. Nên mọi người hãy chú ý nhé.

Đối với đề này chúng ta có thể triển khai theo các hướng sau.

Hướng thứ nhất là đồng ý với quan điểm của đề bài. Bạn có thể chọn cách viết cả hai thân bài đều nêu lên lợi ích của tài liệu điện tử. Hoặc một đoạn thân bài nói về lợi ích của tài liệu điện tử, đoạn thân bài còn lại nêu bất lợi của tài liệu in.

Hướng thứ hai là phản đối quan điểm của đề bài. Bạn có thể đưa ra hai đoạn thân bài đều nói về lợi ích của tài liệu in. Hoặc chọn cách triển khai với một đoạn thân bài nói về lợi ích của tài liệu in, một đoạn thân bài nói về bất lợi của tài liệu điện tử.

Hướng tiếp cận thứ ba là trình bày một quan điểm cân bằng. Tuy nhiên như mình đã nói rất nhiều đó là cách viết này rất dễ bị lẫn sang dạng bài thảo luận hai quan điểm, nên khó cho các bạn chưa có kỹ năng viết chưa thực sự thành thục.

Trong phần tiếp theo, bạn hãy tham khảo một số cụm từ đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. 

 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

no need for printed books, magazines and newspapers

 • Printed books, magazines, and newspapers are unnecessary.
 • There is no requirement for physical books, magazines, and newspapers.
 • Printed reading materials such as books, magazines, and newspapers are dispensable.
 • One can do without printed books, magazines, and newspapers.
 • There is no necessity for the use of hardcopy books, magazines, and newspapers
 

using computers and electric devices to access information

 • Employing digital technology and electronic devices for information retrieval
 • Utilizing computer systems and electrical devices to obtain information
 • Accessing information by means of computers and electronic gadgets
 • Making use of technology and electric devices to gather information
 • Employing computerized systems and electrical equipment for information access
 

printed books, magazines and newspapers

 • Physical copies of books, magazines, and newspapers.
 • Hard-copy publications such as books, magazines, and newspapers.
 • Traditional printed materials including books, magazines, and newspapers.
 • Written publications in the form of books, magazines, and newspapers.
 • Tangible resources like books, magazines, and newspapers.

Chúng ta cùng xây dựng một dàn ý chi tiết cho bài viết theo hướng đồng ý với quan điểm của đề bài nhé. Để thuyết phục rằng tài liệu in không còn cần thiết nữa, mình sẽ trình bày hai đoạn thân bài đều nói về lợi ích của tài liệu điện tử, trong đó có so sánh, đối chiếu với bất lợi của tài liệu in để làm rõ hơn cho ý kiến của mình.

Đoạn thân bài một, chúng ta triển khai ba lợi ích của tài liệu điện tử. Lợi ích thứ nhất là tài liệu điện tử được cập nhật theo thời gian thực, ở ý này chúng ta so sánh với tài liệu in thì không thể làm được việc này và từ đó khiến cho tài liệu in không mang tính tức thời nữa.

Lợi ích thứ hai đó là sự nhỏ gọn và hiệu quả về không gian. Giải thích rằng chúng ta chỉ cần một thiết bị điện tử nhỏ gọn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng là có thể lưu trữ được hàng ngàn cuốn sách, không phải mang theo những tài liệu in theo người nữa.

Lợi ích thứ ba về khía cạnh bảo vệ môi trường, chúng ta có thể so sánh với việc tài liệu in sẽ tiêu tốn tài nguyên giấy,  mực vân vân, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng phá rừng.

Ở đoạn thân bài thứ hai, chúng ta vấn tiếp tục đưa ra lợi ích của tài liệu điện tử đó là về mặt trải nghiệm mà tài liệu điện tử mang lại, nhưng chúng ta sẽ triển khai ý theo cách hơi khác đoạn một. Trước hết chúng ta đưa ra một ý kiến trái ngược với chủ đề tài liệu in thì cho chúng ta cảm giác được lật giở sách, tuy nhiên lợi ích này thực chất lại đi cùng với rất nhiều bất tiện. Sau đó chúng ra đưa ra hai bất tiện đó là cần bảo vệ kỹ tài liệu in khỏi các yếu tố như độ ẩm, nhiệt, vân vân. Một bất lợi khác là dễ bị hỏng, như rách, nhòe, mờ.

Ngược lại trải nghiệm của người đọc với tài liệu điện tử thì tốt hơn rất nhiều. Hầu hết các thiết bị điện tử có các tính năng như có màn hình độ phân giải cao, có chế độ đọc sách, chế độ màn hình tối để tránh mỏi mắt. hơn nữa tài liệu điện tử còn cho phép nhiều tính năng tương tác như chuyển chữ thành giọng nói, khả năng tìm kiếm thông tin, hoặc điều chỉnh cỡ chữ. Kết quả là người đọc tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, phù hợp với nhiều đối tượng người đọc ví dụ như người kiếm thị vân vân.

Các bạn hãy sử dụng dàn ý trên và dành 30 phút để hoàn thành bài viết trước khi tham khảo bài mẫu sau nhé.

Mở bài và Thân bài 1 của bài IELTS Writing task 2

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

In today’s digital age, the increasing reliance on computers and electronic devices for accessing information has led to the belief that there is no longer a need for printed books, magazines, and newspapers. I wholeheartedly agree with this opinion. The advantages offered by electronic publications, coupled with the disadvantages of hard-copy publications, make printed materials unnecessary in light of technological advancements. 

Electronic publications provide numerous benefits that make them superior to printed publications. Firstly, they offer real-time updates, enabling readers to access the latest information instantly. For example, e-magazines and online news platforms deliver news promptly, whereas printed publications face delays, making them less timely and relevant. Additionally, electronic publications provide portability and space efficiency. Lightweight electronic devices can store a vast library in a single device, eliminating the need to carry multiple heavy printed materials. This convenience makes electronic publications the preferred choice for individuals on the go. Furthermore, electronic publications contribute to environmental sustainability. Printed materials require significant amounts of paper, ink, and energy, leading to deforestation and pollution. Embracing electronic publications helps conserve resources and minimize the environmental impact associated with the production and disposal of printed materials.

Thân bài 2 và kết bài của bài IELTS Writing Task 2

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

While some argue that hard-copy publications offer a sensory experience, the inconveniences of carrying physical copies outweigh this advantage. Physical books require careful handling and protection from moisture, heat, and other elements. They are susceptible to damage, such as tearing, staining, or fading. In contrast, electronic publications provide features like High-Resolution Displays, Reader Modes, and Dark Mode, enhancing readability and avoiding eye strain. The experience of reading on electronic devices has become comparable to, if not better than, that of reading printed materials. Moreover, electronic publications offer interactive features and enhanced accessibility. They provide functionalities such as text-to-speech and adjustable font sizes, making them more accessible for individuals with visual impairments or learning difficulties. Additionally, the searchability of digital content allows users to easily find information using keywords, saving time and enhancing the reading experience. 

In conclusion, electronic publications offer advantages such as real-time updates, portability, space efficiency, environmental sustainability, and interactive features. It is clear to me that the increasing use of computers and electronic devices has rendered printed books, magazines, and newspapers unnecessary.

Các bạn cùng xem lại bài viết, với các câu in vàng đậm là câu chủ đề thể hiện quan điểm của người viết trong toàn bài.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Bây giờ chúng ta triển khai bài theo một hướng trái ngược với bài trên. Đó là phản đối quan điểm của đề bài.

Phần thân bài một chúng ta đưa ra ba lợi ích của tài liệu in.

Phần thân bài hai chúng ta sẽ vẫn so sánh đối chiếu tài liệu in và tài liệu điện tử về khía cạnh trải nghiệm đọc. 

Câu chủ đề của đoạn này chúng ta có thể nhấn mạnh rằng trải nghiệm đọc khi sử dụng các tài liệu in tốt vượt trội so với tài liệu điện tử. Ở đoạn này mình vẫn sẽ đưa ra một quan điểm trái ngược là tài liệu điện tử thì có nhiều tính năng tương tác, phần nào đóng góp vào trải nghiệm đọc của người dùng. Tuy nhiên để phản bác quan điểm này, chúng ta sẽ chỉ ra là trải nghiệm đọc trên các thiết bị điện tử bị gián đoạn bởi rất nhiều yếu tố như thông báo, mạng xã hội, quảng cáo vân vân. Còn khi đọc tài liệu giấy thì không gặp các gián đoạn này. Sau đó nhấn mạnh thêm nhiều người thích trải nghiệm cầm sách trên tay vì khiến họ tập trung hơn, Hoặc việc đi mua sách báo hoặc đọc sách báo gắn với kỷ niệm riêng của họ nên tài liệu điện tử không thể thay thế được.

Các bạn cùng tham khảo bài viết mẫu cho hướng triển khai này nhé.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

In today’s digital era, the widespread use of computers and electronic devices for accessing information has led to the argument that there is no longer a necessity for printed books, magazines, and newspapers. However, I respectfully disagree with this viewpoint. While electronic mediums have their merits, printed publications continue to hold value and serve distinct purposes that cannot be entirely replaced by their electronic counterparts. 

Printed publications offer advantages that cater to different reading habits and preferences, create a conducive learning environment, and address generational and accessibility considerations. Many individuals enjoy the tangible experience of reading, relishing the ritual of turning pages, underlining important passages, and flipping through physical pages. These actions contribute to a deeper engagement with the content and a more immersive reading experience. In educational settings, physical books, magazines, and newspapers are crucial for effective learning, as research shows that reading from printed materials enhances comprehension and retention. The act of physically interacting with the text aids in understanding and internalizing information. Furthermore, printed materials are essential for older individuals or those with limited access to technology, ensuring inclusivity in the dissemination of knowledge and providing equal opportunities for everyone to access information.

Thân bài 2 và kết bài.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

While it is true that electronic publications offer interactive features such as videos, audio recordings, and interactive graphics, we cannot overlook the distractions that come with them. Notifications, social media, and advertisements can divert readers’ attention and hinder their concentration. In contrast, printed materials provide a distraction-free reading experience, allowing individuals to immerse themselves in the content without the temptation of digital interruptions. Furthermore, the experience of reading and buying physical books holds cultural significance and heritage. Many individuals simply enjoy the feel and experience of holding a book in their hands. The association with memories of childhood reading, libraries, and the traditional bookshop experience adds a sentimental value that electronic devices cannot replicate. 

In conclusion, hard-copy publications cater to diverse reading preferences, promote a conducive learning environment, accommodate generational and accessibility needs, and maintain cultural significance. Therefore, I firmly believe that they will continue to hold their own unique value in today’s society.

Chúng ta cùng xem lại các câu in vàng đậm thể hiện quan điểm của người viết nhé. Hy vọng với phần giải chi tiết hai hướng triển khai bài viết IELTS Writing Task 2 đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đánh giá quan điểm này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.

Xin cảm ơn!

Xem video giải đề tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *