IELTS Writing Task 2: chủ đề quảng cáo advertising

Đề IELTS Writing Task 2:

Some people say that the main aim of advertising is to improve the sales of products that people do not really need. To what extent do you agree or disagree? (Media)

 

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề mục đích của quảng cáo. Đề dự đoán cho quý 2, năm 2023.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Đề bài cụ thể như sau:
Một số người cho rằng, mục đích chính của quảng cáo là để tăng doanh số của những sản phẩm mà thực sự con người không cần thiết. Bạn đồng ý hay phản đối ý kiến trên.

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.
Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. 

Chủ đề của bài viết là quan điểm cho rằng mục đích chính của quảng cáo là để tăng doanh số các sản phẩm mà con người không thực sự cần.
Câu hỏi của bài viết là chúng ta đồng ý hay phản đối quan điểm trên. 

Đối tượng cụ thể chúng ta tập trung vào các từ khóa: mục đích chính, sản phẩn mà con người không thực sự cần.

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài.

Trong đó mình có liệt kê ra thêm một số mục đích của quảng cáo để chúng ta có cái nhìn chung trước khi đi vào bước tìm ý và lập dàn bài chi tiết ở phần sau. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

the main aim of advertising

 • Promoting products or services effectively is the primary goal of marketing campaigns.
 • The key objective of commercial communication is to showcase and market goods or services.
 • Capturing consumer attention and generating interest in products stands as the primary aim of promotional efforts.
 • The central focus of marketing endeavors is to raise awareness and generate demand for specific offerings.
 • Encouraging public engagement and stimulating interest in particular products or services is the principal aim of promotional activities.
 • The primary purpose of marketing strategies is to persuade and entice potential customers towards specific products or services.
 • The overarching objective of commercial messaging is to influence consumer behavior and generate interest in a particular offering.

to improve the sales of products

 • Enhance product sales
 • Boost the selling performance of products
 • Increase the profitability of product sales
 • Augment the market demand for products
 • Elevate the overall sales performance of products
 • Enhance the marketability and sales figures of products
 • Optimize the revenue generated from product sales

products that people do not really need

 • Non-essential products
 • Items that are not essential for people’s needs
 • Unnecessary goods
 • Products that lack practical necessity
 • Items that are not crucial for individuals’ requirements
 • Non-essential merchandise
 • Goods that are not fundamentally necessary for people

Bài này thì mình sẽ đưa ra hai cách triển khai để các bạn có thêm bài tham khảo và so sánh đối chiếu xem nếu chúng ta đồng ý thì sẽ triển khai những ý nào. Hoặc nếu chúng ta không đồng ý thì chúng ta triển khai những ý nào. Với đề này chúng ta sẽ không viết theo quan điểm tuyệt đối là HOÀN TOÀN không đồng ý mà sẽ viết theo kiểu ĐA PHẦN không đồng ý, cụ thể như sau.

Vì chúng ta đa phần không đồng tình rằng mục đích chính của quảng cáo là bán hàng, bài viết cần dành thời lượng lớn cho việc chứng minh mục đích của quảng cáo cao cả hơn, vĩ mô hơn là việc bán hàng. Ở đây, đoạn thân bài 1 mình sẽ viết về mục đích cung cấp thông tin hữu ích để giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng, với các ý giải thích và ví dụ tương ứng. Đặc biệt trong đoạn này mình sẽ đưa thêm phần PHẢN ĐỀ và LẬP LUẬN BÁC BỎ vào để bài viết chặt chẽ. 
Cụ thể phần PHẢN ĐỀ và LẬP LUẬN BÁC BỎ như sau:
Trước hết các bạn phải hiểu 
 PHẢN ĐỀ và LẬP LUẬN BÁC BỎ là gì.  PHẢN ĐỀ là một mệnh đề trái ngược với quan điểm của người viết. Còn LẬP LUẬN BÁC BỎ là việc chúng ta đưa ra các lý lẽ, dẫn chứng hoặc ví dụ để bác bỏ phản đề. Trong trường hợp bài viết này mình sẽ đưa ra phản đề như sau: Một số người cho rằng quảng cáo nhằm mục đích bán những sản phẩm mà người dùng không thực sự cần.

Sau đó, chúng ta có ba ý nhỏ để bác bỏ phản đề. 
Bước 1: chấp nhận là có 1 số trường hợp quảng cáo đề cập tới các sản phẩm không thiết yếu
Bước 2: tranh luận rằng, đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ 
Bước 3: tiếp tục đưa ra lý lẽ rằng, dù có những quảng cáo như thế thật nhưng đa số người tiêu dùng vẫn đưa ra lựa chọn để thỏa mãn nhu cầu và đáp ứng sở thích của họ, chứ không phải họ mua về rồi không làm gì cả.

Đoạn thân bài số hai chúng ta nói tới những mục đích cao cả hơn của quảng cáo. Ở đây thì mình sẽ triển khai ý về việc xây dựng thương hiệu và tạo nên môi trường cạnh tranh lành mạnh. Để làm rõ cho câu chủ đề này thì chúng ta sẽ triển khai các ý giải thích: xây dựng thương hiệu như thế nào ví dụ quảng cáo trên TV, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo qua các sự kiện, và điều này là rất cần thiết để doanh nghiệp có thể thành công. Sau đó chúng ta đưa ra ví dụ, những ngành cần quảng cáo nhiều để tạo thương hiệu, ví dụ mĩ phẩm chúng ta mua thì tất nhiên phải có thương hiệu tốt, hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, thực phẩm, chúng ta cũng ưu tiên hàng có thương hiệu, ví dụ Nestle, Pediasure, Ensure vân vân. Sau đó phân tích đến lợi ích của quảng cáo, quảng cáo mang lại cho doanh nghiệp cái gì, có thể là mức độ phổ biến của thương hiệu, lòng tin của khách hàng. Bạn có thể mở rộng hơn nữa về việc quảng cáo thúc đẩy chính những nhà sản xuất phải cải tiến sản phẩm của họ lên để đáp ứng nhu cầu khách hàng, từ đó tạo ra môi trường cạnh tranh để các công ty cùng phát triển.

Bây giờ bạn hãy dựa vào dàn ý chi tiết trên và dành 30 phút để hoàn thành bài viết, trước khi tham khảo bài viết mẫu dưới đây.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Advertising plays a pivotal role in contemporary society, acting as a potent tool for disseminating information and promoting products. While it is argued by some that advertising primarily aims to boost the sales of unnecessary items, I largely disagree with this perspective. In this essay, I will elaborate on how advertising assists consumers in making informed decisions, cultivates brand awareness, fosters healthy competition, and ultimately fulfills genuine needs. 

Advertising serves as an informative tool, empowering consumers to make informed purchasing decisions. Through advertisements, individuals acquire valuable knowledge regarding the features, uses, and benefits of diverse products. For instance, informative advertisements educate consumers about the functionality and value of novel gadgets or skincare products, providing insights into how these items can enhance their lives and fulfill their needs. Although occasional advertisements promoting unnecessary products do exist, they are the exception rather than the rule. Most consumers base their choices on authentic needs and personal preferences. Advertising, as a whole, aims to cater to these needs and empower consumers with relevant information.

Thân bài hai và phần kết bài. 

Lưu ý các bài IELTS Writing task 2 đòi hỏi cao về khả năng lập luận và phát triển ý nên mỗi luận điểm các bạn đưa ra trong thân bài phải có các luận cứ và dẫn chứng để làm rõ.

Moreover, advertising plays a crucial role in cultivating brand awareness and fostering healthy competition in the market. By employing various mediums such as television ads, billboards, posters, and sponsored events, companies create familiarity with their brands. Industries like cosmetics and automotive sectors heavily rely on advertising to establish a positive brand image, reliability, and credibility. Through advertising, companies can build robust brand recognition and inspire customer loyalty. Repeated exposure to advertisements for a specific brand enables consumers to develop trust and familiarity, boosting their confidence in the products and encouraging brand loyalty. Furthermore, advertising fuels healthy competition in the market. Companies strive to capture consumers’ attention through effective advertising strategies, which compels them to enhance their products and services to meet consumer demands. This results in innovation, improved quality, and overall progress within the marketplace. 

In conclusion, although it is true that some advertisements may focus on promoting unnecessary products, the primary objective of advertising surpasses this narrow perspective. I firmly believe that advertising significantly contributes to establishing a connection between consumers and companies, thereby fostering overall economic growth.

Các bạn xem lại một lần nữa bài viết, lưu ý các câu in vàng đậm thể hiện quan điểm thống nhất của người viết.

Bài IELTS Writing task 2 cần viết tối thiểu 250 chữ. Nhưng chúng ta cũng không nên viết quá dài. Thường thì mình sẽ không bao giờ viết tới 400 chữ cả. Mà độ dài trung bình sẽ trên dưới 300 chữ.

Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết bài này theo hướng đồng ý với quan điểm của đề bài. Tuy nhiên chúng ta cũng không đưa ra quan điểm tuyệt đối là hoàn toàn đồng ý mà chỉ hầu hết đồng ý thôi.

Dàn ý cụ thể cho cách triển khai này như sau:

Vì triển khai theo hướng đồng ý là quảng cáo chủ yếu là để tăng doanh số nên cả hai đoạn mình cần phải nhấn mạnh vào việc này. Đoạn thân bài 1 mình sẽ đưa ra câu chủ đề là quảng cáo tác động tới hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Chủ yếu khai thác việc quảng cáo sử dụng các chiêu trò, nói quá, thổi phồng công dụng, đưa ra những khuyến mại sốc để gần như bắt buộc người dùng mua hàng.
Sau đó chúng ta cũng đưa ra PHẢN ĐỀ và LẬP LUẬN BÁC BỎ.
Các bạn phản đề là mệnh đề trái ngược lại với quan điểm của người viết. Mà trong bài này quan điểm của bạn là mục đích chính của quảng cáo muốn người ta mua những sản phẩm không cần thiết.
Do vậy chúng ta đưa phản đề là, quảng cáo cũng giới thiệu các sản phẩm cần thiết cho đời sống như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như dầu gội đầu, nước rửa chén vân vân.
Sau đó chúng ta sẽ đưa ra các LẬP LUẬN BÁC BỎ như sau. 
Trước hết bạn hãy công nhận rằng quảng cáo có đề cập tới một số sản phẩm thiết yếu. Tuy nhiên hãy nhấn mạnh rằng đa số quảng cáo sẽ có xu hướng nói quá công dụng sản phẩm, làm người xem ảo tưởng về công dụng để khiến họ mua hàng nhiều hơn. Sau đó đưa ra ví dụ cụ thể như mĩ phẩm thì đẹp không tì vết, đánh bay mụn, các sản phẩm giảm cân thì giảm cân nhanh chóng, thuốc thì uống vào là khỏi ngay bệnh, tùy các bạn đưa ra ví dụ nào mà bạn thấy phù hợp nhất theo kinh nghiệm bản thân.

Nếu ở thân bài 1 chúng ta phân tích về hành vi mua sắm, thì ở đoạn thân bài hai chúng ta chúng ta nhấn mạnh vào các sản phẩm không thực sự cần thiết cho đời sống. Chúng ta giải thích những sản phẩm không cần thiết đó là gì ví dụ như mỹ phẩm đắt tiền, các thiết bị công nghệ, đồ thời trang, các mặt hàng theo xu hướng. Các bạn đề cập tới lý do tại sao lại quảng cáo nhiều mặt hàng này, chủ yếu vì mục đích lợi nhuận. Sau đó chúng ta có thể so sánh mức độ xuất hiện dày đặc của các sản phẩm xa xỉ, không cần thiết này với những sản phẩm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của con người. Sau đó kết lại đoạn văn bằng các hậu quả của vấn đề.

Bây giờ bạn hãy dành ra 30 phút để thực hiện viết bài hoàn chỉnh theo dàn ý trước khi tham khảo bài viết mẫu dưới đây.

Advertising exerts a significant influence on consumer behavior and sales. While some argue that its main objective is to boost the sales of non-essential products, I largely concur with this perspective. This essay examines the ways in which advertising shapes consumer behavior and promotes non-essential items. 

Advertising employs various persuasive techniques to sway consumer choices, often capitalizing on people’s vulnerabilities. Emotional appeals are commonly used, targeting individuals’ desires for social status or vanity. Furthermore, the strategic utilization of limited-time offers, discounts, and exclusive deals creates a sense of urgency or the fear of missing out (FOMO), thereby influencing impulse buying. It is worth noting that advertising also promotes essential products, such as healthcare or safety-related items. Nevertheless, even these advertisements frequently employ exaggerations and illusions of product quality to drive sales. Health supplements, for instance, are marketed as rapid weight loss solutions, while cosmetics employ exaggerated claims and testimonials to create the illusion of extraordinary benefits. Consequently, the presence of essential product advertisements does not undermine the fact that advertising predominantly aims to enhance the sales of non-essential items.

Đoạn thân bài 2 và kết luận.

The advertising industry heavily promotes non-essential products that are not crucial for daily life. Profit-driven motives often direct companies to focus on these items. A quick comparison reveals a significant disparity between the number of advertisements for non-essential products and those for essential ones. The fashion industry tirelessly endorses trends and luxury brands, while the cosmetics industry perpetuates beauty ideals and fosters excessive product demand. The consequences of advertising’s emphasis on non-essential items are twofold. Firstly, individuals may experience financial strain as they succumb to the allure of unnecessary purchases. Secondly, the perpetuation of a culture of overconsumption contributes to unsustainable practices that harm the environment. Consequently, an ongoing desire for non-essential products negatively impacts both individuals and the planet. 

In conclusion, it is apparent that the primary aim of advertising is to enhance the sales of products that people do not truly need by utilizing persuasive techniques and promoting non-essential items, which significantly influences consumer behavior and perpetuates a culture of overconsumption. Hence, I largely agree with the notion that advertising primarily seeks to improve the sales of products that are not essential.

Chúng ta cùng xem lại các câu in vàng đậm thể hiện quan điểm của người viết nhé. Hy vọng với phần giải chi tiết hai hướng triển khai bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đánh giá quan điểm này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Xem video giải đề tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *