Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS writing task 2 chủ đề walking – health

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề về sức khỏe, dự đoán cho quý 2, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2: Health experts claim that walking is the best exercise. However people are walking less on a daily basis. What has caused this and what can be done about it? (Health)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

   
ielts-writing-task-2

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề về sức khỏe. Đề dự đoán cho quý 2, năm 2023.

Đề bài cụ thể như sau: các chuyên gia sức khỏe khẳng định rằng đi bộ là cách tập luyện tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta đang đi bộ ngày càng ít hơn mỗi ngày. Nguyên nhân của việc này là gì và có giải pháp nào cho việc này không?

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.
Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. 
Đề bài này yêu cầu chúng ta viết về việc đi bộ.
Đề bài có hai câu hỏi:
1. Nguyên nhân nào gây ra việc con người ngày càng ít đi bộ?
2. Giải pháp nào có thể được thực hiện? 
Đối tượng của bài viết là con người nói chung.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

walking is the best exercise

 • Walking is the ultimate form of physical activity.
 • Walking stands out as the most effective exercise.
 • There is no better exercise than walking.
 • Walking reigns supreme as the optimal workout.
 • When it comes to exercise, nothing surpasses walking.

people are walking less on a daily basis

 • Individuals are engaging in fewer daily walks.
 • There has been a decline in the frequency of people walking on a daily basis.
 • The number of people partaking in daily walks has decreased.
 • A decreasing trend can be observed in people’s daily walking habits.
 • People are becoming less inclined to walk on a day-to-day basis.

Health experts claim that

 • According to health experts,
 • As stated by health professionals, there is a contention that…
 • People’s health experts contend that…
 • It is claimed by health experts that…
 • The assertion made by health professionals is that..

 

Đối với dạng bài NGUYÊN NHÂN và GIẢI PHÁP này thì cách triển khai bài rất đơn giản. 
Đoạn văn thân bài số 1 chúng ta sẽ đưa ra các nguyên nhân của vấn đề.
Đoạn văn thân bài số 2 trình bày các giải pháp. 
Các lưu ý đối với dạng này như sau:

Lưu ý 1: Chỉ nên chọn 2 hoặc 3 nguyên nhân và chọn 2 hoặc 3 giải pháp để phân tích sâu. Tránh việc chỉ liệt kê các giải pháp hoặc liệt kê các nguyên nhân mà không phân tích gì tới nguyên nhân hay giải pháp đó.

Lưu ý 2: Để phân tích nguyên nhân, chúng ta có thể đưa ra nhiều ý bổ trợ khác nhau. Tuy nhiên chúng ta nên có các ý bổ sung như sau:
1. Giải thích: giải thích về nguyên nhân, để đưa ra giải thích mọi người trả lời cho mình câu hỏi như thế nào (HOW) và câu hỏi cái gì (WHAT). Đưa ra ý giải thích tức là chúng ta trả lời: như thế nào là ngồi nhiều, cái gì? việc gì? khiến chúng ta ngồi nhiều. 
2. Ví dụ: đưa ra những hoạt động cụ thể khiến chúng ta ngồi nhiều, ví dụ làm việc văn phòng 8 tiếng, ngồi xem TV, ngồi chơi điện tử.
3. Hệ quả: đưa ra hệ quả của nguyên nhân đó, ví dụ ngồi nhiều thì gây ra hệ quả gì? Một hậu quả đương nhiên là giảm thời gian dành cho các hoạt động thể chất như đi bộ.
Bạn hãy tự đặt ra các câu hỏi: như thế nào? cái gì? hậu quả ra sao? và đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi trên tức là chúng ta đã có được các ý bổ sung có liên quan chặt chẽ tới luận điểm.

Lưu ý 3: khi phân tích về giải pháp, chúng ta cũng đưa ra khoảng 2 hoặc 3 giải pháp cho vấn đề và đi sâu phân tích giải pháp. Để phân tích giải pháp bạn nên đưa ra các ý bổ trợ sau:
1. Giải thích: tức là nói giải pháp này được thực hiện như thế nào, cần thực hiện hoạt động gì để triển khai giải pháp, ai thực hiện, hướng tới đối tượng nào.
2. Ví dụ: đưa ra cụ thể các hoạt động của giải pháp, hoặc một trường hợp điển hình, một địa điểm, một trường hợp nơi giải pháp đã được áp dụng.
3. Kết quả: hãy cho biết khi thực hiện giải pháp thì sẽ có kết quả gì? 

Lưu ý 4: cần có sự liên hệ giữa nguyên nhân và giải pháp. Tức là khi đưa ra một nguyên nhân thì nên đưa ra giải pháp để giải quyết nguyên nhân đó. Không nên đưa ra nguyên nhân một đằng rồi giải pháp một nẻo. Ví dụ khi đưa ra nguyên nhân của việc ít đi bộ đó là do không có hạ tầng giao thông phù hợp để khuyến khích người dân đi bộ, thì chúng ta nên có giải pháp tương ứng đó là xây dựng các hạ tầng như vỉa hè, khuôn viên, công viên, đường chạy bộ vân vân để khuyến khích người dân đi bộ nhiều hơn.
Chúng ta cùng phân tích dàn ý chi tiết cho đề bài này như dưới đây:

Các bạn hãy tham khảo, nghiên cứu kỹ dàn bài chi tiết ở trên và dành 30 phút để viết một bài luận hoàn chỉnh. Sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu sau đây.

Despite health experts regarding walking as the best exercise, there is a growing trend of reduced daily walking. This essay explores the causes behind this paradox and proposes solutions to encourage more walking.

Various factors contribute to the decline in daily walking. Firstly, the prevalence of a sedentary lifestyle has increased, with individuals spending extended periods sitting during work or leisure. Consequently, physical activity levels have significantly decreased. For example, people nowadays often find themselves engrossed in screens for work, entertainment, or social media, resulting in minimal physical movement. Secondly, inadequate accessibility and infrastructure hinder walking. Insufficient walking paths, poorly maintained sidewalks, and unsafe pedestrian zones discourage individuals from incorporating walking into their routines, particularly in urban areas. Lastly, the convenience of modern transportation options and the rise in car ownership have reduced reliance on walking for commuting or short distances, with people opting for motorized alternatives like buses or trains.

Thân bài 2 và kết bài cho bài viết IELTS Writing task 2.

To address the decline in walking, several solutions can be implemented. Firstly, initiating awareness and education campaigns is crucial to highlight the benefits of walking and the importance of physical activity. Public service announcements, social media campaigns, and community workshops can enhance individuals’ understanding of the health advantages associated with walking, motivating them to incorporate more walking into their daily lives. Secondly, investing in pedestrian-friendly environments is essential. Constructing more sidewalks, designated walking paths, and pedestrian-friendly neighborhoods not only encourage walking but also ensure the safety and convenience of pedestrians. This improved infrastructure promotes walking as a viable mode of transportation. Lastly, active commuting should be actively encouraged. Promoting alternative transportation modes that involve walking, such as walking or biking to work or school, integrates physical activity into daily routines and reduces reliance on motorized transport. Implementing bike-sharing programs, establishing bike lanes, and providing incentives for active commuting effectively encourage individuals to choose walking as their preferred mode of transportation.

In conclusion, reduced daily walking stems from a sedentary lifestyle, lack of accessibility, and the prevalence of modern transportation options. By increasing awareness, improving infrastructure, and promoting active commuting, individuals, communities, and policymakers can prioritize and encourage walking as a beneficial and accessible form of exercise.

Hy vọng với phần giải chi tiết với bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề nguyên nhân và giải pháp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.
Xin cảm ơn!

Xem video giải đề tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *