IELTS Writing Task 2 forecast: overweight and unhealthy children

Trong bài viết này, chúng ta cùng đi giải chi tiết đề dự đoán IELTS Writing task 2 chủ đề về quản lý tài chính cá nhân với đối tượng là học sinh, dự đoán cho quý 2, năm 2023. Đề dự đoán IELTS Writing task 2:

In many countries, children are becoming overweight and unhealthy. Some people think that it is the government’s responsibility. To what extent do you agree or disagree? (Society)

Hướng dẫn chi tiết giải đề IELTS Writing task 2:

ielts-writing-task-2

Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Bro chủ đề sức khỏe và thừa cân ở trẻ em. Đề dự đoán cho quý 2, năm 2023.

ielts-writing-task-2

Đề bài cụ thể như sau: Ở nhiều quốc gia, trẻ em ngày càng thừa cân và sức khỏe không được tốt. Một số người cho rằng đó là trách nhiệm của chính phủ. Bạn đồng ý hay phản đối quan điểm này.
Với dạng bài này thì chúng ta ưu tiên hai hướng triển khai đó là đa phần đồng tình, hoặc đa phần không đồng tình.

ielts-writing-task-2

Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau.

Phân tích đề.
Tìm ý.
Lập dàn ý chi tiết.
Bài viết tham khảo.
Phân tích bài viết.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định ba yếu tố sau: chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết.
Vấn đề bài viết yêu cầu thảo luận là về sức khỏe và việc thừa cân của trẻ em.
Câu hỏi cụ thể: bạn đồng ý hay phản đối quan điểm chính phủ phải chịu trách nhiệm cho việc này.
Chủ thể của bài viết: trẻ em, chính phủ.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Trước khi đi vào phần sau chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. 

children are becoming overweight and unhealthy

 • Children are experiencing an increase in weight and declining health.
 • The health and weight status of children are deteriorating.
 • Kids are becoming more prone to weight gain and experiencing a decline in their overall health.
 • The well-being of children is being compromised as they become overweight and develop health issues.
 • There is a rising trend of children experiencing weight problems and declining physical well-being.

it is the government’s responsibility

 • The government bears the obligation.
 • The responsibility lies with the government.
 • It is the government’s duty.
 • The government is accountable for this.
 • The government bears the responsibility for this matter.

Some people think that

 • There are individuals who believe that…
 • A certain segment of the population holds the view that…
 • It is the belief of some individuals that…
 • There exists a perspective among certain people that…
 • Some individuals are of the opinion that…

Đây là dạng bài đánh giá quan điểm. Đề bài sẽ đưa ra một quan điểm và yêu cầu bạn đưa ra ý kiến đồng ý hoặc phản đối quan điểm đó. Cách triển khai tốt nhất đối với dạng đề này đó là chúng ta hoặc là đồng ý hoặc là phản đối quan điểm.
Cách viết theo hướng cân bằng thực sự sẽ gặp khá nhiều khó khăn và sẽ dễ bị lạc sang dạng thảo luận hai quan điểm. 

Với đề này mình sẽ trình bày hai hướng triển khai, các bạn hãy tham khảo cả hai dàn bài và bày viết mẫu cho từng hướng triển khai để hiểu rõ cách làm dạng đề này. 

Với hướng triển khai thứ nhất, mình sẽ đồng ý với quan điểm của đề bài, tức là đồng tình rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về sức khỏe và việc thừa cân của trẻ em. 
Để triển khai ý kiến này chúng ta đưa ra hai luận điểm ở hai đoạn thân bài để củng cố cho quan điểm như sau:
1. Vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy các thói quen lành mạnh và hoạt động thể chất cho trẻ em là rất quan trọng.
2. Bên cạnh trách nhiệm của cha mẹ và các cá nhân thì cần phải có sự hỗ trợ của chính phủ.
Với từng luận điểm thì mình đưa ra các lý do chứng minh cho luận điểm đó. Các bạn có thể nghiên cứu dàn ý chi tiết, mỗi luận điểm ở thân bài mình đưa ra tới 3 lý do để chứng minh cho luận điểm. Bên cạnh lý do thì chúng ta đưa ra thêm một số ý khác như kết quả, so sánh và đưa ra lập luận phản bác.
Đặc biệt trong phần thân bài 2, chúng ta đưa ra một quan điểm trái ngược đó là cha mẹ và các cá nhân khác mới là đối tượng phải có trách nhiệm với sức khỏe của trẻ. 
Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ đưa ra lập luận phản bác lại rằng, các đối tượng như cha mẹ cá nhân có thể thiếu nguồn lực và thiếu hiểu biết. Nên sự hỗ trợ và vai trò của chính phủ vẫn là quan trọng nhất để tạo ra sự thay đổi căn bản và mang tính lâu dài. 
Ngoài ra các bạn có thể lấy thêm ví dụ về các chương trình quốc gia về dinh dưỡng, hoặc chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia hoặc các chương trình tương tự của chính phủ đã cải thiện đáng kể sức khỏe, chế độ ăn lành mạnh của học sinh.
Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết bài luận hoàn chỉnh cho dàn ý này nhé. Sau đó các bạn hãy tham khảo bài mẫu dưới đây.

Mở bài và thân bài 1.

Childhood obesity is a growing concern in many countries, prompting discussions about responsibility for this issue. In my view, the government plays a pivotal role in effectively addressing this problem. This essay will discuss why the government should take responsibility for combating childhood obesity.

To begin with, the government’s promotion of healthy habits and physical activity is vital. School-based programs and policies that offer nutritious meals and snacks can significantly enhance access to healthier food options. This measure alone can have a positive impact on children’s dietary choices and overall health. Furthermore, government investment in physical education and extracurricular activities can encourage increased levels of physical activity among children, helping to combat the sedentary lifestyle that contributes to obesity. Additionally, governmental regulations on the food industry to reduce the marketing of unhealthy foods can significantly influence children’s dietary patterns. Countries with robust government interventions in these areas have achieved lower childhood obesity rates.

Thân bài 2 và kết bài.

Furthermore, although individual and parental responsibility hold significance, government support is indispensable due to the potential lack of resources and knowledge among individuals and parents in making informed choices regarding nutrition and physical activity. Collaborative efforts between the government and individuals foster a supportive environment for children’s health. Government-provided public education campaigns raise awareness about the risks of childhood obesity and the importance of healthy lifestyles. Additionally, government policies can address societal factors such as the availability and affordability of healthy food options and the promotion of physical activity in communities. Crucially, the government can provide financial support for low-income families to access nutritious food. While some argue that individual choice and parental responsibility alone could combat childhood obesity, this overlooks the systemic nature of the issue and the need for comprehensive solutions. I believe government initiatives are essential as they provide the necessary resources, regulations, and support for effective and lasting change.

In conclusion, the government’s promotion of healthy habits, investment in physical education, regulation of the food industry, and provision of public education campaigns and financial support are crucial in combating childhood obesity, as individual and parental responsibility alone is insufficient. The government must actively prioritize the health and well-being of children.

Các bạn hãy xem lại một lần nữa toàn văn bài viết và chú ý các câu in vàng đậm thể hiện luận điểm chính của bài. 

Đối với hướng triển khai không đồng tình với ý kiến của đề bài rằng chính phủ cần chịu trách nhiệm đối với sức khỏe và cân nặng của trẻ em. 
Chúng ta cũng đưa ra hai luận điểm để phản bác quan điểm của đề bài.
1. Chính phủ đóng vai trò quan trọng nhưng không phải là đối tượng duy nhất chịu trách nhiệm cho vấn đề này.
2. Cần phải có cách tiếp cận toàn diện để giải quyết vấn đề.

Khi phân tích các luận điểm này chúng ta đưa ra các luận cứ để chứng minh.
Với luận điểm 1: vai trò của chính phủ là quan trọng nhưng không phải là duy nhất, chúng ta đưa ra các yếu tố khác ảnh hưởng tới sức khỏe và việc thừa cân ở trẻ. Ở đây mình đưa ra 3 yếu tố đó là:
1. Cha mẹ thiếu trách nhiệm. Cụ thể là cho con ăn chế độ ăn không lành mạnh. Và cái này là sự lựa chọn của cha mẹ nên chính phủ không can thiệp được.
2. Ảnh hưởng của ngành công nghiệp đồ ăn nhanh. Cụ thể: thiếu những chính sách hạn chế của chính phủ, không có giới hạn độ tuổi, không có khuyến cáo cho trẻ em. 
3. Lối sống thụ động và công nghệ. Cụ thể: việc xem các thiết bị công nghệ như ti vi, điện thoại nhiều khiến trẻ ít vận động, ảnh hưởng tới sức khỏe và cân nặng. Chính phủ khó có thể quản lý được việc này.

Với luận điểm 2: cần có cách tiếp cận toàn diện, chúng ta đưa ra các đối tượng khác ngoài chính phủ cần phải chung tay để giải quyết vấn đề sức khỏe và cân nặng của trẻ em. Ở phần này mình đưa ra 2 đối tượng chính:
1. Trường học: cần có các chương trình phù hợp.
2. Nhân viên chăm sóc sức khỏe. 
Ở thân bài 2, chúng ta đưa ra một quan điểm phản bác, đó là khẳng định chính phủ không đóng vai trò chính mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Cụ thể chính phủ hỗ trợ thông qua các chính sách, tạo điều kiện chứ không đóng vai trò duy nhất hay vai trò quyết định đối với vấn đề này.

Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài viết này theo dàn bài đã cho. Sau đó hãy tham khảo bài viết tham khảo dưới đây:

Mở bài và thân bài 1.

Childhood obesity and health concerns have emerged as significant global issues. I mostly disagree with the notion that the government bears sole responsibility for the increasing prevalence of overweight and unhealthy children. This essay will explore various factors that contribute to childhood obesity, apart from attributing it solely to the government.

While the government plays a significant role in addressing childhood obesity, it should not be solely accountable for this issue. Firstly, parents bear a crucial responsibility in shaping their children’s eating habits and lifestyle choices. Unhealthy diets consisting of processed foods and excessive sugar are often a result of parental choices. Moreover, the food industry’s influence cannot be overlooked. Extensive marketing campaigns for unhealthy products make it challenging for the government to control children’s food preferences effectively. Despite government regulations, the powerful influence of advertising limits the impact of such measures. Additionally, the rise of sedentary lifestyles and technology contributes to decreased physical activity. The government has limited control over children’s leisure activities, including excessive screen time, which further exacerbates the problem.

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 
 
Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu
 

Thân bài 2 và kết bài.

Addressing childhood obesity requires collaborative efforts among various stakeholders. Schools, as a key player, can implement interventions to promote healthy habits. This can be achieved through educational programs, providing nutritious meals, and fostering an active environment. Studies have shown that comprehensive wellness programs in schools lead to positive changes in students’ health behaviors. Healthcare providers also play a crucial role by guiding families on nutrition, exercise, and addressing underlying health issues. Early intervention by healthcare professionals can effectively prevent and manage childhood obesity. Furthermore, the government should support these initiatives through policies that promote access to affordable healthy food options, regulate food labeling, and create public spaces for physical activity. However, it is important to note that creating an enabling environment requires collaboration rather than the government assuming sole responsibility.

In conclusion, while the government plays a significant role, it should not be solely responsible for addressing childhood obesity. Parental influence, the food industry’s marketing practices, and the sedentary lifestyle influenced by technology are key factors that contribute to this issue. A collaborative approach involving schools, healthcare providers, and the government is essential to create a multifaceted strategy in promoting a healthy environment for children.

Các bạn hãy xem lại một lượt toàn bộ bài viết và chú ý các câu chủ đề và luận điểm được in vàng đậm. 
Hy vọng với phần giải chi tiết với 2 bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề đánh giá quan điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán ielts forecast 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé.

Xin cảm ơn!

Xem video chi tiết giải đề tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *