Showing 3 Result(s)

IELTS Level 2 – Mindset 2 (Band 5.5 – 6.5)

Khóa IELTS band 5.5 – 6.5 dành cho học viên trình độ trung – cao cấp (intermediate & upper-intermediate), hướng dẫn chi tiết để rút ngắn lộ trình trong 60 – 90 giờ tự học. Tìm hiểu thông tin khóa học Giáo trình: Chuẩn đầu ra của khóa học IELTS Level 2 – Mindset 2 …

IELTS Level 1 – Mindset 1 (Band 3.5 – 5.5)

Khóa IELTS band 3.5 – 5.5 dành cho học viên trình độ sơ – trung cấp (pre-intermediate & intermediate), hướng dẫn chi tiết để rút ngắn lộ trình trong 60 – 90 giờ tự học. Tìm hiểu thông tin khóa học Giáo trình: Chuẩn đầu ra của khóa học Mindset 1 (Band 3.5 – 5.5) …